Program dla serwisantów

Nasz system wspiera zarządzanie zespołem pracowników terenowych. Docelowymi odbiorcami systemu są podmioty prowadzące serwis i obsługę urządzeń technicznych w rozproszonych geograficznie lokalizacjach.

Korzyści W PROGRAMIE DLA SERWISANTÓW

Korzyści W PROGRAMIE DLA SERWISANTÓW
 • Automatyczne tworzenie zadań do wykonania przez serwisantów (przy wykorzystaniu szablonów zadań)
 • Skrócenie czasu planowania przez automatyczne naniesienie zadań serwisowych na harmonogram oraz optymalizację tras
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy serwisanta poprzez optymalny podział na regiony i przydział do klientów, w wyniku czego następuje możliwie jak największa redukcja czasu, jaką spędza pracownik w podróży
 • Podział na regiony uwzględnia kwalifikacje i posiadane uprawnienia pracowników
 • Zwiększenie efektywności przeprowadzanych prac serwisowych poprzez komunikację on-line z planistą
 • Możliwość przeprowadzenia na miejscu ankiety z klientem oraz automatyczne przesłanie jej wyników do serwera

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

MODUŁY FUNKCJONALNE

MODUŁY FUNKCJONALNE

1.Rejestracja zleceń

1.Rejestracja zleceń
 • Import z systemów ERP/WMS
 • Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
 • Ustalanie reguł czasowych
 • Import z szablonu zadań

4.Monitorowanie realizacji zleceń

4.Monitorowanie realizacji zleceń
 • Informacja o problemach w realizacji tras
 • Śledzenie przejazdów
 • Monitorowanie stanu realizacji tras przez serwisantów (urządzenie mobilne)
 • GPS i aktualna pozycja pojazdu

2.Planowanie i optymalizacja

2.Planowanie i optymalizacja
 • Wizualizacja na mapie punktów lub obsługiwanych urządzeń
 • Krótki czas planowania
 • Optymalizacja harmonogramu
 • Automatyczny przydział serwisantów do zadań
 • Optymalizacja kosztów tras

5.Komunikacja mobilna z serwisantem

5.Komunikacja mobilna z serwisantem
 • Wysyłanie na urządzenie mobilne listy tras czynności do wykonania
 • Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u Klienta (np. ankiety)
 • Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów
 • Możliwość zapisywania i przesyłania do serwera uwag dodatkowych dotyczących Klienta

3.Harmonogramowanie zadań

3.Harmonogramowanie zadań
 • Tworzenie terminarza wizyt dla każdego z klientów
 • Przydział klientów do pracowników
 • Optymalizacja harmonogramu

6.Rozliczenie i analizy

6.Rozliczenie i analizy
 • Szybkie tworzenie raportów
 • Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
 • Terminowość zwrotu dokumentów
 • Szybka analiza czasów procesów

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.